Start Intro Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Etapp 2Denna vackra dag, helt kav långt, lyckades 6 st personer elda upp kvist och skräp på strand området, som bilderna visar. 18 feb
Bilder BG


Denna dagen ägnades bl a åt strandstädning. Många var de plastsaker som flutit i land. 18 feb
Bilder Skoogs