Start Intro Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Etapp 2Här börjar det ideella arbetet med röjningsprojektet i Korsvik. Efter en dags arbete frilades en vacker stengrund till en tidigare byggnad. 7 jan
Bilder Skoogs


En vidunderligt vacker vy mötte oss redan på bryggan vid Kvarnhagen, där vattenståndet var lika högt som bryggan. Stugan i Korsvik låg alldeles i vattenbrynet. En välbevarad stengärdsgård kunde friläggas denna dagen. 12jan
Bilder Skoogs


En fantastisk fin fredag som Gustafssons utnyttjade för att bränna upp lite torn och ris. 19 jan
Bilder BG