Start Intro Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Etapp 2En svag vind från NNW och klar himmel, mao perfekt för att bränna röjningsprodukter! Det var 9 st personer som matade 3 st bål och som vid dagens slut stolt kunde beskåda de nu frilagda gamla kulturmarkerna. 3 feb
Bilder BG