Start Intro Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Etapp 2Roland Olin från Västkuststiftelsen var med oss på Korsvik för att inspektera markerna och dra upp riktlinjerna för restaureringen. Bengt Hermansson, fårägare på Lyrön, var också med och kommer till sommaren att släppa ett antal tackor med lamm på det röjda området för att beta av gräset och - framför allt - hålla tillbaka stubbskott. 10 nov
Bilder Skoogs