Start Intro Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Etapp 2
Uppdaterad 2007-04-28

Efter besiktning på plats i Korsvik 2006-11-10, med områdesansvarig från Västkuststiftelsen Roland Olin och medlemmarna i Arbetsgruppen Hvalöns Framtid, beslutades att 5:e säsongens restaurerings arbete skulle förläggas till Korsvik. Torpet Korsvik har gamla anor   (är nu föremål för kulturhistorisk utredning inom ramen för Orust Kommuns torpinventerings projekt). Torpet låg under gården Kil’n som senast ägdes av Olle Gustafsson. År 1964 såldes ett ca 12 ha stort område av sydvästra Valön till Sten Larson i Lalleröd. I detta ingår Korsvik samt fågelskyddsområdet Hängeskôrt. Sten Larson donerade sedermera detta område til Hensbacka stiftelsen som idag är ägare. 
   Fotografiet visar ett välskött torp med ett Markeringen visar området som har restaurerats.
   knappt hektar odlingsbar mark.