Senaste
 

2011-09-24 : Kulturvandring på Valön genomfördes.


2008-07-20 : Friluftsgudstjänst hos familjen Skoogs, 51 deltagare.


2008-05-16 : Vilda blommors dag. God uppslutning, 50-talet deltagare som vandrade runt på hela Assmunsbruk.


2008-04-30 : Valborgsfirande med brasa och grillning i Korsvik.


2008-04-26 : Eldningsarbetet på Korsvik etapp 2 färdigställt, inklusive strandstädning. Totala antalet ideella timmar etapp 2 redovisas senare i årsrapporten.


2007-07-08 : Friluftsgudstjänst hos familjen Skoogs.


2007-07-12 : Roland Olin på besiktning i Korsvik.


2007-06-06 : Tavelställ med info till allmänheten monterad i Korsvik.


2007-04-30 : Valborgsmässoeld + grill + fyrverkeri i Korsvik. 27 personer hade mött upp.


2007-01-07 : Första eldningsdagen i Korsvik.


2006-11-10 : Besiktning av Roland Olin på områden som restaurerats under 2006, samt inspektion av Korsviksområdet som står på tur för restaurering under 2007.


2006-09-12 o 14 : Röjning i Korsvik för att möjliggöra tillträde för besiktning av Roland Olin m.fl. inför den planerade restaureringen av området. Arbetet tog 14 timmar.


2006-04-15 : Påskafton inledde årets eldningssäsong.


2005-09-11 : Söndag den 11 september hade vi poängpromenad på Valön. Mer info på denna sida och på forumet.


2004-07-11 : Kulturvandring på Valön genomfördes. Mer info på denna sida och på forumet.


2003-10-25 : Resterande 16 högar eldades upp under fredagen . Även detta har Eivor skrivit om i Forumet.


2003-10-11 : 22 st högar eldades upp, läs också Eivors inlägg i Forumet.


2003 Slåtter & Betesputsning

Efter intrimning av den nya Slåtterhacken under vecka 30 har slåtter & betesputsningen utförts under veckorna 31 och 32. Områden som bearbetats visas med gul high-light markering på vidstående karta. Ett antal fotografier visar resultatet som uppnåtts.

Slåtterhacken som har en arbetsbredd på 1,6 meter har visat sig klara vårt högt ställda krav på avverknings kapacitet. Finputs såväl som avverkning av 2m+ högt Hundkäx med kraftigt undergräs, hög Älgört samt 3m+ hög Vass, har inte bjudit på andra problem än att speeden i motsvarande grad har måst reduceras.
Slåtterhacken har oxo visat sin goda potential vid avverkning av sly och buskage.

Effektbehovet för slåtterhacken vid full belastning anges av fabrikanten till ca 45 hkr, vilket betyder att Zetorn på 67 hkr nätt o jämnt klarar uppgiften.


2003-07-22 : Slåtterhacken transporterad till Valön. Se bild 1 och bild 2.


2003-07-05 : Ny slåtterhack inköpt att brukas på Valön.