Naturvård
 
Sammanställning nerlagt antal timmar betalade av Västkuststiftelsen under år 2003 - 2005.

Betesmark & åkermark   (pdf 60 kB)
Sammanställning nerlagt antal timmar ideellt under år 2003 - 2005 för röjning/eldning.

Röjtimmar ideella   (pdf 60 kB)
Röjkarta Valön


Röjningskarta