Uttal
a = kort a som i katt
á = långt a som i far, mat (mörkt a)
l = tjockt l
ô = ö- ljud som formas långt bak i munnen  


 
ACKLA'T Ankeln
ÁNBÖSTEN Andfådd
ANLISSARE Annorlunda
ATTA PÅ Bakpå
ATTER Å FRAM Fram o tillbaka
BARHÔLK Tom fläck
BLEG Stiltje
BÔLANE Bålen
BÔN Botten
BÔLANE Bålen
BÔNN Botten
BRÁNKEN Backe (sluttning)
BRUA Bron
BRYSSLA Vissla
BRÄNESKURT Vedbod
BRÄR ELLER STÁCKAR Bräder eller timmer
BÛNN-SCHAL Stickad halsduk
BÛNN-TRÖJA Stickad tröja
BUSTER Bolster
DRA-LÔDDA Byrå
E BÔLA LYGN Ett knippe ljung
E MYGE SKIVA En skiva vetebröd
EDERFULL Argsint
EMT Smaklöst
EN VANNEL HÖ Ett fång hö
FANGET (SITTA PÅ FANGET) Sitta i knä't
FÁNTEVERK Något stort
FILLE FEM STÖCKNA Fyra-fem stycken
FONEKAGA Förning
FÔRSTÖVA Farstu
FÅMME Dumbom
FÅNÔTTA I onödan, förgäves
FÄLAS
FÖRFÔDDA Laga stickade strumpor
FÖRVIDDAD Trött på
FÖUSET Fähus
GLÁSÔWA Glasögon
GO-AKTI Givmild
GRADESTÁCKEN Termometer
GRÔMMETE, GRÅMM Mindre vacker
GRUVE-JÄLN Spiskupa
GÅ I FÅMMET Irra omkring
GÖTTA KRÖK Kära nå'n!
HAGE-PÔSE Dubbelhaka
HAM Han
HAWLA Hagla
HÔSSE-LESSTEN Strumplesten
HU Hon
HÛFFSA Göra rent
HUSBENERA Uppfostra
HÅWA Minnas, komma ihåg
HÄVLA Nöja sig, inte stå efter mer
HÖRT JETT Hört talas om
I ALLSINS DÁR "War i allsins dar har hammern blett å?"
I JÔM Igenom
JÅDA Dalgång (dalsänka)
JÄMMERLIGT Ynkligt
KJEVHÄNT Vänsterhänt
KJYNNER Kor
KLÄSLA PÅ LAGÅRN Klädsel på ladugården
KNUTTEPÁR Rackartyg
KOGGESPIS Vedspis
KRÛPPLING Krympling
KRÄGA Korna
KWIGGA Kvickrot
LÁ-A Lada
LEVVEN Oväsen
LIA Sluttande väg (backe)
LON Logen
LÔPOTTA Pälsmössa
LÔRJA Eka
LÖWETRAW Lögar-tråg (används vid slakt)
LYGN Ljung
LÅNKET Ljummet
LÅNKE PÅ TJÄLN Värma på kaffe kitteln
Lie
LÖBBERDRÔBBAR Löpe
LÖ-STICKA Lie-bryne
MÅVAR Måsar
NER'BÄR Nederbörd
NOL Norr
NOLAVINN Nordanvind
NÔT Något
NUSSLA Småplocka, göra småarbeten
NÅLI Överdrivet snäll, fjäskig
LJER Naglar
OMTRENT Ungefär
PATTEVARM Kroppsvarm
PISKA TRE Minsann är det så!
PJÄXA Spela kula
PLÅW Plog
POTTEKAKLOM Kakelugn
PRAJA Fråga ut
PREJEL Slaga
PUDA Kudde
RESSLEQVISSLA Hermelin (vessla)
RIFSE Tygstycke
RÔBBA Rapa
RÄNNET Höloft
SÁWA Såga
SEPRATOR'N Separator
SKANGRA Skaka
SKÔBB Skåp
SKÔDFÄST Akterförtöjning
SKUWEKJÄRA Skottkärra
SKWÄTTE-BRÄA Fönsterbleck
SKÄGER Skaklar
SLABBAT Förkläde
SLOMPETASS, LÄDDING Lat person
SMALA Prata mycket
SMEDA Förkylning
SMÅ PÅ SIG Ledsen
SMÅ-LÅDEN Ledsen
SMÄTT Liten plats (utrymme)
SOBE-LIMME Sopborste
SÔVERT Så, sådant
SPREGGLE-VERK Dåligt ihopsatt
SPRÄNGT SIG Ätit sig proppmätt
STALN Stallet
STÁNKA Mjölkhink
STA'VISANDE Pålitlig
STOMMELBENT Ostadig på benen
STORE ÅMMEN Inbyggd ugn
SUNNAVINN Sydlig vind
STÖVA Finrum
SWÁ-A Berghäll
SWILA Husgrund
SWILESTÁCK Knäppestock
SÄTTA Lita på
Spad
SÖNE-KWINNA Sonhustru
SÖÖR Får
TENNICK Nubb
TEVEDDELI Hjälpsam, händig
TIL PÅ TÁGET Tegel på taket
TJINGELVÄV Spindelväv
TJURDA Kylan, kölden
L (A) Tål (a)
TRINSA Rulla
TRÔLL-TRE STÖCKNA Två-tre stycken
TRÄCKT Tratt
TRÄSKEVERK Tröskverk
TRÖ PÅ Trampa på
TURING Fason på böj
UD VE SKÖN Brygga och sjöbod
UDÄTTADE Härstammande från annan plats (släkt)
UTTÅ Utav, av
WA LECKNAR DE? Kritiskt utrop
WAR E DU VÛRPEN Var är du född ?
VÁRSKO Meddela
VASS-BRÄA Vinskiva
VASS-TAG Yttertak
VEGGA Vecka
VEHÄNGSET Något som klibbar,sitter fast,efterhängsen
VELEVERK Irrationellt handlande
WRÁNGA Avigsida
VRAWE Påle (för förtöjning av båt)
VRÄKSLE Snören i o-ordning
WURNNA Väder
WÄFS, WÄPS Geting
LWÛRT Bra/dåligt
VÄR Väder
ÄN Änden
ÄRER Ejdrar
ÄSSLEVÔRN Ganska bra
ÖPPA GRUVA Gammal öppen spis