Botanisk inventering pŚ Valšn
 Våren 1974 beställdes av Länstyrelsen i Göteborg en floristisk inventering
med förslag till skötselplan för naturreservatet Valön i Stigfjorden.
Inventeringen utfördes under våren och sommaren 1974.


Länstyrelsen
Botanisk inventering av Valön 1974 - som pdf 3,6 MBinfo@hvalon.com