Bilder 4 >
Bilder frå Miljön på Öa 2005
Tommy Hallin, Eivor Segersten & Bengt Gustafsson har bidragit med bilderna.

miljo13.jpg

Invigning med fika gamla Assmundsbruk
miljo14.jpg

Besiktning av årets Restaurering klar
miljo15.jpg

Valösunn mä Tornhawen i baggrunn
miljo16.jpg

Lawt van i Valösunn 01
miljo17.jpg

Lawt van i Valösunn 02
miljo18.jpg

Dal'n framijöm Kil'n
miljo19.jpg

Diget framijöm dal'n i Kil'n 01
miljo20.jpg

Diget framijöm dal'n i Kil'n 02
miljo21.jpg

Diget framijöm dal'n i Kil'n 03
miljo22.jpg

Diget framijöm dal'n i Kil'n 04
miljo23.jpg

Skö'kànten Nilsone'gårn
miljo24.jpg

Kil'n ve högvann