Bilder 4 >
Bilder frå Miljön på Öa 2005
Tommy Hallin, Eivor Segersten & Bengt Gustafsson har bidragit med bilderna.

miljo01.jpg

Orkanen 1
miljo02.jpg

Orkanen 2
miljo03.jpg

Mot Valön
miljo04.jpg

Mot Kvarnhagrn
miljo05.jpg

Högt Gudrunvatten sön efter
miljo06.jpg

Kiosk i vattnet
miljo07.jpg

Högt Gudrunvatten
miljo08.jpg

Buster i januari is
miljo09.jpg

Fruset Valösund
miljo10.jpg

Eivors skuwekjära på drift
miljo11.jpg

Provsittning av nya Rastpl vid Dànsbàna
miljo12.jpg

Åke Skoog transporten klar till Dànsbàna