Bilder 4 >
Röjning & eldning 2005, 5:11

roj51101.jpg

AssmundsBruk 5:11 1
roj51102.jpg

AssmundsBruk 5:11 2
roj51103.jpg

AssmundsBruk 5:11 3
roj51104.jpg

AssmundsBruk 5:11 4
roj51105.jpg

AssmundsBruk 5:11 5
roj51106.jpg

AssmundsBruk 5:11 6
roj51107.jpg

AssmundsBruk 5:11 7
roj51108.jpg

AssmundsBruk 5:11 8
roj51109.jpg

AssmundsBruk 5:11 9
roj51110.jpg

AssmundsBruk 5:11 10
roj51111.jpg

AssmundsBruk 5:11 11
roj51112.jpg

AssmundsBruk 5:11 12
roj51113.jpg

AssmundsBruk 5:11 13
roj51114.jpg

AssmundsBruk 5:11 14
roj51115.jpg

AssmundsBruk 5:11 15
roj51116.jpg

AssmundsBruk 5:11 16