Mera bilder >
Kvistbränning 2003-10-24

kvisteldning21.jpg

2:3 Kvistbränning 10
fikapaus.jpg

2:3 Klart. Fikapaus
kvisteldning23.jpg

6:5 Kvistbränning 1
kvisteldning24.jpg

6:5 Stubbe efter kraftigt "sly" 1
kvisteldning25.jpg

6:5 Stubbe efter kraftigt "sly" 2
kvisteldning26.jpg

6:5 Kvistbränning 2
kvisteldning27.jpg

6:5 Kvistbränning 3
kvisteldning21.jpg

6:5 Kvistbränning 4
kvisteldning29.jpg

6:5 Kvistbränning 5