Bilder 1 >
Vedtransport från Valön

vedtransport1.jpg

vedtransport 1
vedtransport2.jpg

vedtransport 2
vedtransport3.jpg

vedtransport 3